طرح توجیهی پایان نامه طرح کسب و کار
فروشگاه ساز رایگان فایل
پایان نامه : بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس ، ابراز وجود و خود کارآمدی فرزندان
یکشنبه 6 بهمن 1392 ساعت 22:38 | نوشته ‌شده به دست علیزاده

عنوان

هدف این پژوهش بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس ، ابراز وجود بر خود کارآمدی فرزندان بود.جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان پسر دبستان قوچان در سال 92-91 بود که نمونه ای به حجم 50 نفر از آنها به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد.این پژوهش از نوع همبستگی بود و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ،آزمونهای کمال گرایی اهواز ،عزت نفس کوپر اسمیت ،ابراز وجود (جرات ورزی)گمبریل وریچی و خود کارآمدی عمومی شرر و همکاران بکار رفت. بطوریکه از هر یک از دانش آموزان آزمونهای عزت نفس و ابراز وجود و خودکار آمدی اجرا شده سپس والدین آنها آزمون کمال گرایی اجرا شده و نتایج با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد.

فهرست مطالب:

 • فصل اول : مقدمه
 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت مسأله
 • اهداف پژوهش
 • فرضیه‌های پژوهش
 • تعاریف عملیاتی
 • فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
 • تعاریف کمال گرایی
 • پیشینه تاریخی کمال گرایی
 • ویژگی های کمال گرایی
 • کمال گرایی نرمال – نورتیک مثبت ومنفی
 • ابعاد کمال‌گرایی
 • کمال گرایی چند بعدی از دیدگاه فروست و همکاران
 • نظریههای کمال‌گرایی
 • نظریه فروید
 • نظریه هورنای
 • نظریه پرلز
 • کمالگرایی از دیدگاه اسلام
 • ویژگی افراد کمال گرا
 • کمال‌گرایی والدین
 • عزت‌نفس
 • اهمیت عزت‌نفس
 • علل پیدایش عزت‌نفس
 • جرأت‌ورزی
 • ویژگی‌های شخصیتی جرأت‌ورزانه
 • خودکارآمدی
 • مؤلفه‌های خودکارآمدی
 • منابع خودکارآمدی
 • کمال‌گرایی
 • مروری بر پژوهش‌های انجام شده
 • پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور
 • پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور
 • جمع بندی
 • فصل سوم : روش پژوهش
 • طرح پژوهش
 • جامعه آماری
 • نمونه آماری و روش نمونه‌گیری
 • ابزارهای اندازه‌گیری
 • مقیاس کمال‌گرایی اهواز
 • پایایی مقیاس کمال‌گرایی اهواز
 • روایی مقیاس کمال‌گرایی اهواز
 • شیوه نمره‌گذاری مقیاس کمال‌گرایی اهواز
 • آزمون عزت‌نفس کوپر اسمیت
 • اعتبار آزمون عزت‌نفس کوپر اسمیت
 • پایایی آزمون عزت‌نفس کوپر اسمیت
 • شیوه نمره‌گذاری آزمون عزت‌نفس کوپر اسمیت
 • پرسشنامه جرأت‌ورزی گمبریل وریچی
 • پایایی پرسشنامه جرأت‌ورزی گمبریل وریچی
 • اعتبار پرسشنامه جرأت‌ورزی گمبریل وریچی
 • شیوه نمره‌گذاری پرسشنامه جرأت‌ورزی گمبریل وریچی
 • مقیاس خودکارآمدی عمومی
 • پایایی مقیاس خودکارآمدی عمومی
 • اعتبار مقیاس خودکارآمدی عمومی
 • شیوه نمره‌گذاری مقیاس خودکارآمدی عمومی
 • روند اجرا و جمع‌آوری اطلاعات
 • روش‌های آماری در تحلیل داده‌ها
 • فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
 • الف: توصیف داده ها
 • ب: تحلیل داده ها
 • فرضیه های اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
 • بحث و نتیجه‌گیری
 • محدودیت‌های تحقیق
 • پیشنهادها
 • منابع فارسی
 • منابع خارجی
...

فرمت فایل: DOC word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 107


برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید
چاپ این مطلب: کلیک کنید

(0 لایک)
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.
آریافایل
 
فایل های خود را بفروشید
آمار
بازدیدکنندگان : 32864